บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ 24 ชั่วโมง

- ฟรีค่าบริการติดตั้งในเขต กรุงเทพฯและปริมณฑล

- ฟรีจัดส่งต่างจังหวัด

- ฟรีบริการตรวจเช็คเครื่องสำรองไฟ On site