สายด่วน 096-060-3829
  sales@batteryupsgroup.com

ต่อประกันเครื่อง MA&PM


บริการต่อประกันรายปี UPS ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ

                                   Warranty  7X8 , 7X24 รายปี  (ไม่รวมชุดแบตเตอรี่)

                                                   รวมค่าอะไหล่, ค่าแรง, ค่าเดินทาง ค่าเครื่องทดแทนระหว่างซ่อม

                                                       7x24 Telephone technical support

                                                     - กำหนด PM 2 ครั้ง/ปี  ให้บริการ 7x8 Next Days

                                                     - กำหนด PM 3 ครั้ง/ปี  ให้บริการ 7x8 Next Days

                                                     - กำหนด PM 4 ครั้ง/ปี  ให้บริการ 7x8 Next Days

                                         Warranty  7X8 , 7X24 รายปี (รวมชุดแบตเตอรี่)

                                                   รวมค่าอะไหล่, ค่าแรง, ค่าเดินทาง  ค่าเครื่องทดแทนระหว่างซ่อม

                                                       7x24 Telephone technical support

                                                     - กำหนด PM 2 ครั้ง/ปี  ให้บริการ 7x8 Next Days

                                                     - กำหนด PM 3 ครั้ง/ปี  ให้บริการ 7x8 Next Days

                                                     - กำหนด PM 4 ครั้ง/ปี  ให้บริการ 7x8 Next Days

บริการตรวจสอบและบำรุงรักษา  PM UPS ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ

                                     Preventive Maintenance

                                                      *ตรวจสอบ Inverter/Mainboard Power

                                                      *ตรวจสอบ Static Switch

                                                      *ตรวจสอบ Filter

                                                      *ตรวจสอบ ชุดระบายความร้อน

                                                      *ตรวจสอบ ชุดแสดงผล

                                                      *ตรวจสอบ Fuse

                                                      *ตรวจสอบ ชุดควบคุมการทำงานของระบบ (Board Control)

                                                      *ตรวจสอบ ชุดแบตเตอรี่